Близо 50 населени места в Северозападна България с 9000 жители са без транспорт

Близо 50 населени места в Северозападна България с 9000 жители са без транспорт

 

До 48 населени места с общо 8 754 жители в Северозападния район в България не е осигурен обществен транспорт. За други 43 населени места с 6 878 жители има транспортни връзки под 5 дни в седмицата, което затруднява достъпа до работа, административни, здравни и образователни услуги. Това показват резултатите одит на Сметната палата, цитирани от в. „Сега“.

При него са установени съществени пропуски и слабости както в нормативната уредба на обществения пътнически транспорт, така и в действията на отговорните органи и институции.

Транспортните проблеми в Северозападния район са анализирани предвид факта, че районът е с трайно най-ниско равнище на развитие и заема последно място в класацията на районите в ЕС по показател брутен вътрешен продукт на човек от населението. Районът обхваща териториите на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.

Районът е слабо населен, в определени части е с характер на обезлюдена територия. Общините на територията на петте административни области в Северозападния район са 51. За периода 2014 – 2016 г. 33 от тях получават държавна субсидия за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и гранични райони.

Общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно утвърдени транспортни схеми – републиканска, областни и общински. Републиканската транспортна схема се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; областните транспортни схеми – от съответните областни управители и общинските транспортни схеми – от общинските съвети.

Относно разработването и утвърждаването на транспортните схеми е установено, че термините в нормативната уредба, с които се описват процесите по разработване и утвърждаване на транспортните схеми, са дефинирани неясно, непълно и не осигуряват еднозначно тълкуване. Липсва нормативно изискване за координация между трите вида транспортни схеми и няма обобщена база данни за извършваните превози по тях. Няма процедура за обсъждане с гражданите на планирани промени на автобусните линии и маршрутните им разписания. Това лишава процеса от възможност да бъде съобразен с интереса на ползвателите на услугата.

Изискванията за възлагане на обществените превози с автобуси не са спазили общините Белоградчик, Враца, Вършец, Кула, Мездра и Плевен.

„Изборът на изпълнител чрез процедурата „конкурс“ лишава превозвачите от възможността за получаване на компенсации за пътувания по намалени тарифи и за реализирани загуби от превози по нерентабилни автобусни линии“, се казва в доклада.
Съществува неяснота при прилагането на Закона за обществените поръчки при възлагането на обществените пътнически превози, тъй като не може да се формира прогнозна стойност на поръчката, въз основа на която да се определи вида на процедурата за избор на изпълнител, отчита още Сметната палата.

Снимка: photosynthesis.bg

 

Категории Акцент, ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *