ТЕЦ „Доган“ вече е част от 10-годишния енергиен план на България

ТЕЦ „Доган“ вече е част от 10-годишния енергиен план на България

Придобитата наскоро от почетния предсесател на ДПС Ахмед Доган ТЕЦ „Варна“ вече присъства в  десетгодишния план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018 – 2027 г. Това се вижда от проекта на плана на Енергийния системен оператор (ЕСО), публикуван на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Във вторник предстои обществено обсъждане на плана.

От 2014 г. насам ТЕЦ „Варна“ не работеше тъй като собственицте му от чешката енергийна компния CEZ бяха определили обекта като нежизненспособен икономичекси.

В своя план обаче ЕСО посочва, че от началото на 2018 г. е направена промяна в собствеността на ТЕЦ „Варна“ ЕАД, което ще доведе до изменение на стратегическите планове за развитие на централата. Изготвянето на евентуална прогноза за участието на централата в пазара на електроенергия в България изисква подготовка на задълбочен и комплексен бизнес план, какъвто инвеститорът е обявил, че предстои тепърва да бъде изготвен.

„По същество наличието на ТЕЦ „Варна“ ЕАД не налага допълнителни инвестиции в електропреносната мрежа, които да бъдат отразени в настоящия план за развитието на мрежата“, се казва в доклада към плана.

При разработването на плана ЕСО предполага изготвянето на единствен сценарий, за който са взети предвид удължаването експлоатацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй“ с постепенно увеличаване на максималните мощности, изграждане на договорените за присъединяване мощности от възобновяема енергия, както и изграждане на заявените когенериращи мощности с приоритетно изкупуване на електроенергията.

Взети са предвид още блокове 4, 5 и 6 на „ТЕЦ Варна“ ЕАД с първичен енергиен източник, природен газ

Очеценено е и изграждането на икономически ефективни малки зелени централи. В плана не се прогнозира съществено изменение в следващите 10 години на потреблението на енергия.

Категории Компании, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio