Правителството направи предизборен подарък на Христо Ковачки

Правителството направи предизборен подарък на Христо Ковачки

Министър Петкова се състезаваше успешно с Лили Павлова и Бойко Борисов по даване на интервюта и пресконференции

Еленко Божков

Не му ли стигаха на ретроградния Меркурий силният снеговалеж, снегонавяванията, застудяването, непроходимите магистрали, прекъсване на „тока” на над 600 абонати, та ни изпрати и близо двукратно увеличение на върховото натоварване на електроенергийната система и заплаха от „режим на тока”?!

Усетили възможност за добър пиар, една сюрия бивши министри и такива в оставка се юрнаха да обясняват ситуацията и да спасяват и успокояват населението пред услужливи камери и микрофони. Министър Петкова се състезаваше успешно с Лили Павлова и Бойко Борисов по даване на интервюта и пресконференции.

Ненадейно и съвсем не на място се включи и председателят на КЕВР, за да дава акъл трябва ли или не трябва да се ограничава или прекрати износът на електрическа енергия от България.

Всъщност всичкият този шум се оказа поредната пушилка, но даде възможност да лъсне една „далавера”, приличаща много на тази със снегопочистващите фирми, които всъщност нищо не почистват. За същността на далаверата ще се опитам да разкажа по по-долу.

Очаквано, със застудяването на времето започна повишаване на брутните върхови товари в българската електроенергийна система. Както се вижда от таблицата и диаграмата на ЕСО при дневен връх от 6541 МВт на 6 януари 2017г. товарът нарасна до 7492 МВт на 10 януари 2017г., а при вечерен връх от 6963  МВт на 6 януари 2017г. товарът нарасна до 7690 МВт на 10 януари 2017г., като това е най-голямото натоварване на електроенергийната система до този момент.

Час \ Ден 6.1.2017 7.1.2017 8.1.2017 9.1.2017 10.1.2017 11.1.2017 12.1.2017
1 5145 5553 5802 5865 6017 6088 5922
2 4833 5306 5544 5571 5752 5802 5628
3 4674 5192 5373 5419 5621 5656 5454
4 4546 5132 5301 5385 5619 5573 5410
5 4500 5116 5279 5394 5594 5574 5438
6 4567 5163 5295 5552 5721 5722 5590
7 4851 5295 5377 5985 6149 6127 5992
8 5333 5547 5593 6503 6684 6610 6540
9 5898 5975 6057 7015 7158 7097 6935
10 6297 6353 6508 7294 7437 7361 7102
11 6446 6564 6710 7305 7492 7365 6986
12 6541 6643 6772 7236 7479 7323 6799
13 6478 6605 6745 7126 7399 7219 6585
14 6511 6482 6623 7048 7296 7132 6442
15 6393 6390 6520 7017 7260 7058 6371
16 6422 6395 6539 7093 7272 7045 6462
17 6505 6523 6785 7182 7328 7103 6553
18 6778 6943 7268 7437 7510 7408 6818
19 6963 7120 7475 7679 7690 7680 7100
20 6891 6938 7347 7628 7638 7619 7014
21 6600 6687 7151 7352 7368 7353 6792
22 6334 6440 6817 7090 7094 7029 6514
23 6211 6369 6634 6871 6903 6844 6376
24 5915 6117 6309 6510 6540 6459 6048

 

Общата декларирана инсталирана генерираща мощност в България е над 11 000 МВт, така че видимо основание за безпокойство нямаше и всички приказки за възможен „режим на тока” бяха силно преувеличени. Прекъсване и ограничаване на електрозахранването е възможно, само ако се изключи един от двата 1000 МВт блока в АЕЦ „Козлодуй” и ако междусистемните връзки, бързото пускане на ПАВЕЦ и ВЕЦ и активирането на студен резерв не компенсира възникналия дефицит.

Тогава взимайки предвид високия товар и износа от около 500 МВт, отчитайки високата аварийност на кондензационнитеТЕЦ на източно маришки лигнити, нищожния воден ресурс за ВЕЦ, с който се разполагаше към момента, и несигурността на вятърните електроцентрали вследствие на силните пориви на вятъра, диспечерите от ЕСО предложиха на министър Тодорова да издаде заповед за активиране на „студения резерв” на българката електроенергийна система. Така те се надяваха да запазят сигурната работа на електроенергийната система и търговския износ през междусистемните връзки. Министър Теменужка Петкова още на 8 януари издаде заповед за активиране на „студения резерв”.

Идеята и философията на „студения резерв” е при отпадане на голяма генерираща мощност и след взимане на кратковременни мерки за запазване целостта и устойчивостта на електроенергийната система, да бъдат активирани в рамките на определено време предварително избрани генериращи мощности, така че те да компенсират за продължително време предизвикания вследствие на аварията дефицит на генерираща мощност.

На избраните  централи се изплащат средства за  разполагаемост за „студен резерв” независимо дали са активирани или не. Една част от средствата могат да бъдат изплатени авансово. От 2013 г. изборът на централите, осигуряващи студен резерв, се извършва чрез тръжна процедура за период от шест месеца в рамките на ценовия период. Съгласно правилата за провеждане на търговете избраните производители са задължени:

  • Да притежават лицензия за производство на електрическа енергия, издадена от КЕВР за производство от термични агрегати, присъединени към електропреносната мрежа с възможност за достигане на максимална работна мощност не по-късно от 9 (девет) часа след получаване на съответното диспечерско разпореждане (а не 72 часа, както заблуждават някои „експерти”) или да имат действащ договор за изкупуване на разполагаемост от такива агрегати.
  • Да предоставят ежедневно информация за прихода, разхода и складовите наличности и състоянията на rорива на територията на съответната централа в съответствие с чл.28, т.11 от наредба № РД-16-57 от 28 януари 2008r. за дейността на операторите на електроенерrийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенерrийните обекти и електрическите уредби на потребителите.

В следващата таблица са показани централите, спечелили търга за предоставяне на нетна разполагаема електрическа мощност – до 550 MW от един или повече цели блокове/агрегати за студен резерв за периода от 00:00 часа на 1 октомври 2016г. до 24:00 на 31 март 2017г.“

 

Участник Предоставена нетна разполагаема мощност Време за предоставяне Предлагана нетна разполагаемост Цена Заплатени
средства
MW Брой часове MW*h лв./MW*h лв.
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 149 4368 650 832 9.91 6449745.12
„ТЕЦ Бобов дол” ЕАД 169 4368 738 192 9.94 7337628.48
„Биовет” АД 18 4368 78 624 9.95 782308.8
„Топлофикация Русе” ЕАД 93 4368 406 224 9.95 4041928.8
„ТЕЦ Марица 3” АД 85 4368 371 280 9.96 3697948.8
„Брикел” ЕАД 30 4368 131 040 9.98 1307779.2

 

Дотук – въпреки че прави впечатление, че 4 (около 70% от разполагаемата мощност) от избраните общо 6 централи са на един и същ собственик и че възникналата ситуация в електроенергийната система в периода 8 януари – 12 януари не отговаря напълно на критериите за активиране на „студен резерв”, всичко изглежда нормално.

0000000-божков

 

Далаверата лъсва  при опитите на диспечерите да активират „студения резерв”.

Изведнъж се оказва, че въпреки че имат задължение ежедневно да следят и информират за количеството и състоянието на горивото и че трябва в рамките най много на 9 часа да достигнат заявената максимална мощност за три от избраните централи, това се оказва невъзможно. Обясненията са, че в ТЕЦ „Бобов дол” въглищата са замръзнали, в ТЕЦ „Русе” не достига вода за охлаждане заради ниското ниво на Дунав.

Не е известно какви обяснения са дадени за ТЕЦ „Марица 3”, защото се знае, че техническото състояние на тази централа е такова, че и господ не може да я активира. Интересно е обаче как и защо източномаришките лигнити, които са горивото в ТЕЦ „Марица Изток 2” и са с много голямо съдържание на влага, не замръзват, а замръзват значително по-сухите въглища в „Бобов дол”.

Интересно е и това, че ежегодно по това време на годината нивото на Дунав спада рязко, но централата си работи, а тъкмо сега се оказва, че няма вода за охлаждане.

Ясно е, че истината е по-различна и за да се разбере, е добре да се прибегне до пример, в който централата  е с разполагаемост 169 МВт в студения резерв с един блок  от общо три блока. Всичките  останали 390 МВт са за свободен пазар включително износ.

Ако  един от останалите два работещи  блока почне нещо да „кашля“ или аварира, е ясно, че до няколко часа или веднага трябва да бъде спрян. Това означава неизпълнение на двустранен договор с някой търговец (който може и да изнася енергия) и санкции като следствие.

„Хитреците” обаче  реагират бързо и се подготвят да пускат и на пълна мощност блока, който до момента е бил в „студен резерв“, а авариралият блок остава а в „студен резерв“,  въпреки че е невъзможно да бъде  активиран при нужда. Така хем продължават да се взимат паричките по договора с търговеца, хем се получават  и паричките за разполагаемост от студен резерв за блока, който е спрян аварийно току-що…

А ако се наложи и диспечерът да активира „студения резерв”!? Тогава влизат в действие „локумите” за замръзнали въглища и варовик, липса на вода за охлаждане и се налага ограничаване на износа (има и аргумент: и румънците със заповед на своя министър спират износа си от 11 януари).

Повод за особено притеснение няма, още повече че двама подсъдими  министри и един министър в оставка при  изявите си старателно заобикалят въпроса за провала при активирането на студения резерв и не правят публично достояние кои точно мощности не са били акивирани или ако са активирани – с какво закъснение се е случило това и какви са истинските причини за забавянето или невъзможността да бъдат активирани.

Така цялата история със „студения резерви” заприличва на историята със снегорините, които уж трябва да чистят сняг, но не го правят, защото или ги няма, или ако ги има, са аварирали.

Тук е мястото да се аргументира и участието на още един 1000 Мвт ядрен блок в електроенергийната ни система: Тези дни много политици, изживяващи се като експерти, твърдят, че ако  при случилата се ситуация с активиране на „студен резерв” в системата участваха още 1000 МВт от ядрената мощност в Белене, това щяло да се отрази негативно?!

Ако се отвори сайтът на ЕСО в който и да е момент, ще се види

от „тортата”  на структурата на генерация, че енергията от АЕЦ е около 27-30%, а от ТЕЦ е 45% и повече.

Около 90% от тези ТЕЦ изгарят източно маришки лигнити, за които е характерно голямо пепелно съдържание, което е причината за  висока аварийност на тези централи (това е равносилно на пилене с шмиргел на тръбите с високо налягане по котлите, конвективните шахти, економайзери и т.н.).

При АЕЦ такава опасност от такава аварийност изобщо не съшествува. Категорично може да се твърди, че енергията от едни допълнителни ядрени 1000 МВт ще увеличи участието на АЕЦ  в „тортата” до 45%  и тя „прилежно” и сигурно  ще „легне” в основата на товаровата диаграма и тогава на въглищните централи като „Марица Изток 2” ще им остане само да обслужват подвърховата част на диаграмата ( тоест по малко часове работа – по малка аварийност), а на ВЕЦ ще „попълва” с енергия  само върха (тоест работа за съвсем малко часове – съхранение на ресурс).

Освен това ресурсът от източно маришки лигнити в дългосрочен план не е безкраен –въглища  има за около 30 години. При тези ТЕЦ има проблем и с доставката на варовик за сероочистване, който също не е в безкрайни количества, а  трябва да се осигуряват и  квоти за въглеродни емисии, което допълнително ще оскъпява произвежданата от тях енергия.

 

 

 

Категории Акцент, Мнения, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *