SELFIE пита учениците от кой пол са с 4 възможни отговора

  Учениците над 9-годишна възраст у нас попълват анкета от платформата SELFIE, в която трябва да отбележат и пола си. Вариантите са 4 – момче, момиче, друго и предпочитам да не казвам. Инструментът SELFIE е въведен в образователните програми на над 900 училища в страната,…