Столичната библиотека предлага читални на открито

За четвърта година Столичната библиотека организира открити летни читални. В събота ще работи читалнята в парка на Военната академия „Г.С.Раковски“. Да се наслади на интересна книга в летните читални може всеки, без значение дали има карта за Столичната библиотека, или не. Интерес към читалнята в…