Българите са против гей браковете и легализация на проституцията

    Най-важните ценности за българина са семейството и мира. В българското общество не преобладава тежко ценностно разделение. По определени теми се формират огромни мнозинства. По отношение на ролята на държавата имат превес по-скоро етатистки нагласи. Това са част от основните изводи на първата част…