Пълно мозъчно затъмнение

    Всяка нова реколта ученически бисери е все по-смешна и все по-тъжна. Разбрали-недоразбрали уроците, децата пишат всевъзможни нелепости. Нещата са като в омразната задача за пълненето на басейна, дето от една тръба водата влиза, а от друга изтича. Пита се в задачата – за…