Съюзът на съдиите към съдебния съвет: Присъединихте се към безпрецедентния натиск над съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не само че не е изпълнила задължението си по закон да отстоява независимостта на съдебната власт, но и с позицията си по казуса с Джок Полфрийман се е включила в безпрецедентния натиск над съдебния състав, постановил предсрочното освобождаване на…