Студеният резерв минал към ТЕЦ „Варна“, била застрашена енергийната система

  Държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ не била се отказала доброволно в полза на ТЕЦ „Варна“ да поддържа т.нар. студен резерв. Това е станало, след като преди година е била „силно застрашена“ енергийната система – централата не е могла едновременно да осигури ток за потреблението…