Радев след КСНС: Основен приоритет – личният състав от сектор „Сигурност“

    „Удовлетворен съм, че всички представители и участници в съвета се отнесоха изключително отговорно и конструктивно от разискването на проблемите и изработване на предложенията. Изнесоха се важни доклади по рисковете и заплахите на националната сигурност, състоянието на структурите и органите от системите за национална…