Епохата Евгений Евтушенко

  Младите поколения знаят твърде малко за Евгений Евтушенко, чието творчество и съдба бележат цяла епоха, започнала преди 60 години, когато той става член на непристъпния Съюз на съветските писатели, само на двайсет години. Но и на недотам изкушения в поетическите дела, но литературно грамотен…