Народното събрание отхвърли кандидатите за КФН

Народното събрание отхвърли кандидатурите на Румен Соколов и Йордан Чомпалов за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор (КФН). Двамата бяха номинирани от председателя на КФН Карина Караиванова. Според предложението на председателя на КФН Румен Соколов трябваше да стане зам.-председател на управлението „Надзор на инвестиционната дейност“,…