Рекордни 68,5 милиона души са разселени миналата година

Рекордни 68,5 милиона души са се разселили през 2017 г. по данни на ООН. Те са били принудени да напуснат домовете си заради войни, насилие или някакъв вид преследване. Цифрата е с 3 млн. повече от 2016 г. Броят на принудително мигриралите е приблизително един…