Позиция на чуждестранни инвеститори за съдебната реформа в България

ПОЗИЦИЯ По отношение на съдебната реформа в България Известно е, че в най-голям обществен интерес и от значение за правилното функциониране на икономиката е България да има същинско разделение на властите и, наред с това, независими, безпристрастни и ефективни съдилища и прокуратура, които да служат…