Усилията за опазване на Черно море трябва да бъдат съвместни и активни

Ивелина Василева е родена на 8 октомври в гр. Бургас. Магистър по английска филология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала „Управление на европейски проекти“ и „Управление, счетоводство и контрол на фирмената дейност“. Била е заместник-кмет по екология и евроинтеграция в Община Бургас, заместник-министър на…