Първан Симеонов: Страхувам се да не ни настигне ефектът на доминото

  „Европа е една прекрасна, мирна, социална идея. Но в първия момент, когато беше подложена на външен натиск, показа, че е удивително изнежена и уязвима. Европа е красива, либерална, наднационална човешка общност, но когато беше заплашена, всички се хванаха за познатото – за националното, местното,…