Проф. Вили Лилков: Комунистическото управление трябва да се изучава в училище

    Не мога да приема изразяването на свободно мнение като подривна дейност, още по-малко репресиите, налагани за неговото изразяване   Проф. Вили Лилков е завършил е Физическия факултет на Софийския университет, специалност инженерна физика. Доктор на науките и професор по физика в Минно-геоложкия университет…