Или нормални правила, или money for nothing

Всяка година университетите обявяват незаети места. И процентът всяка година расте. Дори за най-престижните (в миналото) специалности вече има трето класиране. Тази устойчива тенденция като че ли не се забелязва от министерството на образованието. Или ако се забелязва, няма адекватна политика. Има цели структури, дирекции,…