Човешкият род, женският род и мъжът (горкият)

    Някакви чиновници предложили да не се казва вече „бременна жена”, а „бременен човек”. Не вярвах, проверих, пак прочетох – истина е, Форийн офис го предлага на ООН. Два вида въпроси ми възникнаха вследствие на това иначе хуманно решение – медицински и граматически. Медицинските…