Александър Кръстев: Компромисите с образованието имат унищожителен ефект

  Александър Кръстев е комуникационен специалист и хоноруван преподавател по LinkedIn в Нов български университет. Създател е на най-големия сайт за насърчаване на четенето в България – AzCheta.com, член е на настоятелството на Читалище.то, основано през 2014 г. Носител е на званията „Рицар на книгата“…