Очакванията на бизнеса в България се понижиха до нивото на „Виденовата зима“

Очакванията на бизнеса в България се понижиха до нивото на „Виденовата зима“

Очакванията на бизнеса в България се върнаха на нивото от управлението на Жан Виденов, което е приемано за най-тежката икономическа криза в новата история на България.

В условията на извънредно положение бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ) показват влошаване на стопанската конюнктура във всички  сектори, цитирани от „Дневник“. Общият показател на бизнес климата се понижава с 41.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което е с 37 пункта под дългосрочната средна стойност за последните 10 г. и с 4.4 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 г. Най-голям принос за достигната ниска стойност очаквано е търговията на дребно заради забраната на повечето търговски обект да работят от средата на март.

Мениджърите съобщават за забавени или отложени плащания от страна на техни клиенти, за спаднал брой на поръчки и свиване на дейността. Повечето участници в анкетата очакват през следващите месеци понижение на цените и влошаване на ситуацията.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 31.8 пункта, което се дължи на песимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца. В същата посока са и промените в очакванията за движението на персонала.

През периода януари – април 2020 г. средното натоварване на мощностите намалява с 10.1 пункта и достига 67.9%. Според мненията на мениджърите за тези три месеца конкурентната позиция на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазара във и извън страните от Европейския съюз също се е влошила.

През април съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 45.6 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 52 пункта, което се дължи на нарастващия песимизъм в оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките от доставчиците през следващите три месеца. Същевременно и очакванията им по отношение на персонала са неблагоприятни. Основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното въздействие на първия фактор.

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ спада с 47.1 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги, което според тях ще доведе и до съкращаване на персонал през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, факторът „други“, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене са най-сериозните проблеми, ограничаващи бизнеса, като единствено при третия фактор се наблюдава отслабване на неблагоприятното му влияние.

Мениджърите предвиждат известно намаление на продажните цени в сектора на услугите, макар по-голяма част от тях да не очакват промяна през следващите три месеца.

 

Категории Акцент, Икономика, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio