Десетки съдии поискаха дисциплинарно преследване срещу Иван Гешев и извинение от Данаил Кирилов

Десетки съдии поискаха дисциплинарно преследване срещу Иван Гешев и извинение от Данаил Кирилов

Общо 64 съдии от цялата страна изпратиха отворено писмо, с което изразяват възмущението си от поведението на министъра на правосъдието Данаил Кирилов и избрания за нов главен прокурор Иван Гешев по време на заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) в четвъртък.

Подписалите писмото магистрати са Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Софийския апелативен съд, Софийския градски съд, Софийския районен съд, Окръжния съд в Русе, Окръжния съд в Стара Загора и от Районния съд в Луковит.

Съдиите настояват министър Кирилов и Иван Гешев да се извинят публично заради поведението си. Съдиите настояват и срещу Гешев да започне и дисциплинарна проверка по Закона за съдебната власт за погазване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

„Съдържанието на техните изказвания и формата, в която бяха направени, не само грубо нарушават изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и са в очевидна несъвместимост с изискванията за притежаване на високи професионални и нравствени качества съгласно Закона за съдебната власт и Конституцията на Република България, но уронват недопустимо авторитета на съдебната власт и са неприемливи дори от гледна точка на най-ниските изисквания за етично отношение, вежливост и възпитание“, пишат съдиите.

Обръщението им е адресирано до всички граждани, до президента, председателя на Народното събрание, премиера, до Висшия съдебен съвет и Инспектората на ВСС.

„Арогантното поведение и езикът на персонална конфронтация нямат място нито във Висшия съдебен съвет, нито в съдебната система и държавното управление въобще. Данаил Димитров Кирилов от позицията на председателстващ заседанието на Висшия съдебен съвет използва недопустими изрази и обиден тон, които принизяват работата на висшия орган на съдебната власт и създават впечатление за недопустимо политическо толериране на едни членове на съвета за сметка на други“, се казва в отвореното писмо.

Според съдиите очевидната заплаха от страна на Гешев към Дишева и пренебрежителното отношение към съдия Олга Керелска при предходното изслушване представляват по същността си и дисциплинарно нарушение, тъй като уронват престижа на съдебната власт.

 

Магистратите подчертават, че съдия Атанаска Дишева и съдия Олга Керелска са избрани за членове на ВСС пряко от съдиите и са носители на тяхното доверие. По тази причина подписалите отвореното писмо застават категорично зад всяка казана от тях дума, зададен въпрос и изразено становище на двете заседания на ВСС.

 

„Ние също мислим и казваме това, което беше предадено на господин Гешев от представителите ни съдия Олга Керелска и съдия Атанаска Дишева! От друга страна, отправените към тях обидни реплики и недвусмислена заплаха възприемаме като обиди и заплахи както към всеки съдия и магистрат, така и към всеки един гражданин на Република България“, подчертават магистратите.

 

Съдиите подчертават, че почти неограничените властнически и репресивни правомощия, с които разполага главният прокурор, изискват заемащият длъжността да съблюдава такова публично поведение, което не оставя и следа от съмнение в обществото за агресивност и личностни нагласи за силово налагане, за неравнопоставено третиране на съдиите, прокурорите, членовете на Висшия съдебен съвет и гражданите.

 

„Още по-малко длъжността позволява поведение, което създава впечатление за насаждане на страх и за саморазправа с опоненти. За съжаление поведението на г-н Гешев не отговори на високите професионални и етични изисквания за длъжността и това беше непосредствено възприето от гражданите“, се посочва в отвореното писмо.

 

Заради всичко това магистратите настояват за незабавно публично извинение от министър Данаил Кирилов и от избрания за нов главен прокурор Иван Гешев за „недопустимото им поведение по време на заседанията на Висшия съдебен съвет“.

 

Настояват и да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Гешев за извършени на двете заседания на пленума на ВСС дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт вр. Раздел ІІ, т.4 и т.5 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати – отправяне на заплахи към Атанаска Дишева на 14 ноември в сградата на Висшия съдебен съвет, неучтиво, нетолерантно и неуважително отношение към нея и Олга Керелска в проведеното на 24 октомври заседание на ВСС.

 

Категории Uncategorized, Акцент-2

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio