На 29 юли ще се избират шефове на Специализираната и Апелативната прокуратура – София

На 29 юли ще се избират шефове на Специализираната и Апелативната прокуратура – София

В същия ден ще се представят и окончателните номинации за главен прокурор

 

В един ден ще бъдат проведени изборите за шефове на Специализираната прокуратура и на Апелативна прокуратура-София. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и определи те да бъдат проведени на 29 юли от 10,30 ч., съобщава „Лекс“.

И двата избора са повторни, след като предходните процедури се провалиха.

В началото на годината колегията отказа да гласува доверие на Албена Вутова за втори мандат като апелативен прокурор на София. Тогава кадровиците отбелязаха, че в концепцията ѝ няма нищо иновативно и не видяха визионерство в представянето ѝ, като отбелязаха, че тя е административен ръководител от 2006 г. След това Вутова се кандидатира отново и получи подкрепа от всичките си колеги в апелативната прокуратура, но в новата процедура ще има и конкуренция в лицето на районния прокурор на София Радослав Димов.

Един остана обаче кандидатът за шеф на Специализираната прокуратура и това е Димитър Петров, който и сега изпълнява тези функции. В края на миналата година Даниела Начева се оттегли от процедурата, като тогава тя беше единствен кандидат за поста.

В същия ден, но на заседание на Пленума на ВСС, ще станат ясни окончателно номинациите за нов главен прокурор. Именно за 29 юли е насрочено последното заседание на съвета, на което трима членове на Прокурорската колегия и министърът на правосъдието могат да издигат кандидатури за обвинител №1.

Кандидатите за главен прокурор ще декларират имуществото си по закона за борба с корупцията, а не по Закона за съдебната власт.

Това следва от промяна в правилата за избор на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор, която днес Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие по предложение на обвинител №1 Сотир Цацаров.

В т. 8 на сега действащите правила е записано, че кандидатите за някой от трите най-високи поста в съдебната система подават, наред с другите документи, и „декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, както и за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ по образец, утвърден от ВСС“.

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше отменен, като вместо него е в сила Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

Именно това бе и основанието, което посочи Цацаров за своето предложение. Той даде и идея как да звучи новата т. 8 от правилата, а именно кандидатите подават „декларация за имущество и интереси по чл. 37 от ЗПКОНПИ по образец по чл. 35, ал. 4 от този закон“.

Цацаров обясни, че магистратите подават имуществени декларации по Закона за съдебната власт пред Инспектората към ВСС. Но теоретично е възможно да има кандидати за главен прокурор, които не са от съдебната система. Затова и предлага позоваването да е на антикорупционния закон, който освен друго е и с по-широк обхват.

Разликата между двата нормативни акта е, че според ЗПКОНПИ се декларират и трудовите доходи, получени през предходната календарна година, а в ЗСВ това липсва.

Снимка: Новините.бг

 

Категории ОбществоЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio