Българите вярват на националните медии „в известна степен“

Българите вярват на националните медии „в известна степен“

Изследването на световната асоциация „Галъп интернешънъл“ е проведено в 58 държави по целия свят

 

Мнозинството от българите заявяват, че вярват на националните медии, но до определена степен. Това показва ново изследване на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, проведено в 58 държави по целия свят и сред близо 60 хиляди респонденти. В световен мащаб 52% от населението дава същия отговор за своите национални медии.

Вярват ли българите на националните медии? Оказва се, че 48% се доверяват, но „до определена степен“, а 30% изобщо не вярват. 16 на сто пък казват, че обикновено се доверяват.

Българите се уповават повече на националните, отколкото на международните медии, сочи статистиката. 45% казват, че вярват на световните телевизии, вестници и радиа донякъде, а 24% са мнителни.

България:
Вярвате ли на националните медии?

48% – До определена степен
16% – Обикновено да
30% – Изобщо
6% – Без отговор

България:
Вярвате ли на международните медии?

45% – До определена степен
15% – Обикновено да
24% – Изобщо
16% – Без отговор

В световен мащаб доверието в националните медии е малко по-голямо, отколкото у нас. 52% избират по-скоро уклончивия отговор „Вярвам само до определена степен“. 21% категорично не се доверяват, а почти още толкова казват, че обикновено вярват на своите национални медии.

Оказва се, че обществото приема почти еднакво националните и международните източници на информация. Точно 52% вярват до определена степен на световните медии, а почти една четвърт от света се съмнява тях.

По света:
Вярвате ли на националните медии?

52% – До определена степен
22% – Обикновено да
21% – Изобщо

По света:
Вярвате ли на международните медии?

52% – До определена степен
18% – Обикновено да
23% – Изобщо

Сред най-доверчиви нации към вътрешните си медии са афганистанците, финландците и сирийците. Около половината не се съмняват. На другия полюс са Босна и Херцеговина, Унгария, Ирак и Турция, където пък делът на недоверчивите доближава 50%.

Колкото до световните медии, най-много им вярват Нигерия, Гана и Етиопия. Противоположно е отношението в Европа и най-вече в западната част, където доверието е само около 10%. Анализът сочи, че с по-високият жизнен стандарт и с по-голямата свобода идва и по-критичната оценка за медиите.

Резултатите все пак показват, че българите не изразяват определено предпочитание към домашните или към чуждестранните канали за информиране. Като цяло  с известни леки разминавания подобни са настроенията и сред нашите съседи. В Сърбия и в Косово обаче недоверието към международните медии е по-осезаемо.

 

 

Категории ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio