ВСС гласува за създаването на мегаорган между трите власти

ВСС гласува за създаването на мегаорган между трите власти

Лозан Панов и Даниела Марчева от Съдийската колегия бяха „против“ със сериозни мотиви

 

С голямо мнозинство Висшият съдебен съвет каза „да“ на създаването на нов мегасъвет между изпълнителната, съдебната и законодателната власт. Само председателят на ВКС Лозан Панов и Даниела Марчева от Съдийската колегия гласуваха „против“.

Предвижда се Съветът за координация и сътрудничество да се създаде с постановление на МС. Проектът е пуснат за обществено обсъждане.

От прочита на текстовете става очевидно, че създаването му е основно за отчитане на препоръките на Брюксел в стремежа за отпадане на мониторинга върху родното правосъдие и вътрешен ред. В същото време в държавата вече има ред подобни органи – това бе и едно от възраженията на Панов.

Впечатлява и друго – във въпросния съвет участват „върховете“.

Така негови съпредседатели са вицепремиерът с ресор „правосъдна реформа“ (в случая Екатерина Захариева) и представляващият ВСС Боян Магдалинчев, а зам.-председател е правосъдният министър (Данаил Кирилов). В състава му влизат „тримата големи“ в Темида – председателите на ВКС и на ВАС и главният прокурор, както и главният съдебен инспектор, шефът на КПКОНПИ, министрите на вътрешните работи и на финансите.

Обявено е, че „съветът е междуведомствен орган с координационни и съвещателни функции относно изпълнението на мерки в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа, независимостта на съдебната власт, включително мерките, предвидени в националните стратегии и препоръки на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка и представяне на постигнатия напредък по тях пред обществеността“.
Обещано е, че дейността на съвета ще зачита разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

В същото време всеки от участниците ще се отчита пред останалите за свършеното по препоръките на Брюксел, като самият съвет ще се отчита за дейността си с доклади пред МС и пред ВСС.

Днес Лозан Панов се опита да изброи поне някои от вече съществуващите междувластови органи с „координационни“ функции и сред тях посочи Съвета за съдебна реформа към МП, Националния съвет по антикорупционни политики, Националния съвет по превенция на престъпносттта и прочее.

„Налице е дублиране на органи с консултативни функиции по борбата с корупцията, съдебната реформа и т.н. Не е мотивирано с какво новият Съвет ще допринесе за цялостното изпълнение на мерките“, изтъква председателят на ВКС. Той постави под въпрос с постановление на МС да се дават прравомощия за вземане на решения, които по специалния закон са в прерогативите на съдебната власт. Обърна внимание, че въпреки заглавието, в този Съвет няма представители на законодателната власт. И определи като озадачаващо изключването на представители на гражданското общество.

 

 

Категории ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio