ВАС отмени промените за Пирин

ВАС отмени промените за Пирин

5-членен състав на Върховния административен съд отмени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“. Те бяха приети от Министерския съвет в края на 2017 г. и предизвикаха много протести през  2018 г.

С това свое решение правителството разшири възможностите за строителсто в националния парк. Основен двигател на промените беше тогавашният вицепремиер Валери Симеонов, който обвиняваше приодозащитниците във финансов интерес от протестите.

Още през юли 3-членен състав на ВАС отмени решението с аргумента, че с промените са нарушени разпоредби от българското и международното право. МОСВ обжалва това решение.

. „Ще се върна в Бургас, ще отида на бургаския мост, ще си закача една релса на врата, ще скоча и ще се удавя“, беше заявил Валери Симеонов тогава. След днешното решение на ВАС тази негова реплика беше сред най-често припомняните в социалните мрежи. В края на декември 5-членен състав на ВАС върна делото за ново разглеждане.

Промените в плана попадат в обхвата на Закона за защитените територии (ЗЗР), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и поради това трябва да бъдат спазени изискванията за процедури за екологична оценка и оценка за съвместимост. .

Категории Акцент, ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio