Народните любимци – със свежи китки всяка седмица

Народните любимци – със свежи китки всяка седмица

Парламентът заделил над 360 000 лв. за букети и луксозно печатно издание

 

Сред последните обществени поръчки на Народното събрание са една за букети и венци и друга – за печатни издания. Двете общо са на стойност близо 360 000 лева. А само за месец са обявени обществени поръчки за над половин милион лева, съобщава bTV. Това не би имало особено значение, ако не бяхме страната с най-висок риск от бедност в ЕС. Само ще припомним, че една четвърт (23,4% според НСИ) от българите живеят под прага на бедността.

На 27 декември парламентът е обявил обществена поръчка с предмет „Доставка и аранжировка на цветя, зеленина, букети, венци и кошници за протоколни нужди на Народното събрание на Република България“. Стойността й е 150 000 лв. без ДДС.

179 400 лв. без ДДС пък е стойността на другата обществена поръчка с предмет отпечатване на печатни издания и материали по повод 140 г. от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция. Тази поръчка е пусната на 14 декември.

И тъй като редовият избирател едва ли ще се заеме да проучва точно озеленяването на Народното събрание, ще го запознаем с тази поръчка по-детайлно.

Наред с изработването на цветя, зеленина, букети, венци и кошници  поръчката включва и периодична доставка на „различни по вид и големина аранжировки за интериорно озеленяване от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителни кабинети и зали в сградите на Народното събрание“.

По-нататък се уточнява кои са представителните кабинети: на председателя и зам.-председателите на Народното събрание, на главния секретар, на началника на кабинета на председателя на Народното събрание и секретарските стаи към тях в сградата на пл. „Народно събрание“ № 2 и зали в сградата на пл. „Княз Александър I“  – при заявка (възможна е промяна на броя на представителните кабинети и залите).

Следва изискване в кабинета на председателя аранжировката да се разполага веднъж седмично, в първия работен ден на седмицата в интервала от 7,00 до 8,30 ч., а текущата подмяна на цвят и зеленина се извършва веднъж седмично при необходимост, така че да бъде запазен представителният вид през цялата седмица.

В останалите кабинети и зали аранжировките се подменят само по заявка. Но – забележете – заявката трябва да се изпълни максимум до три часа след нейното подаване. Едва ли някой обикновен данъкоплатец е в състояние да си представи колко спешен може да е случаят, в който главният секретар на парламента се нуждае от китка.

Това обаче не е всичко. Аранжировките трябва да бъдат с кръгла или елипсовидна форма с точно зададени диаметри и височини. Има и изискване дизайнът да бъде съобразен с интериора на помещението. Това опровергава всякакви мнения, че в Народното събрание са се намърдали хора без култура и вкус.

Напротив. 140-годишнината от Учредителното събрание ще бъде отбелязана със златни или поне позлатени букви от сегашните законодатели, след като близо 180 000 лева ще се дадат за печатно издание.

Само за сравнение ще отбележим, че поръчката за поддръжка на информационната система на Народното събрание и свързаните с нея парламентарен уеб портал (с всичките му модули) плюс интернет страницата на „Държавен вестник“, както и синхронизирането на данните между тях, е на стойност 50 000 лева. Това още веднъж илюстрира пътя, по който ще се развиваме – електронно правителство, модерни форми на гласуване и прочие.

 

Категории Анализ, МненияЕтикети ,