1 януари 2019 г. Какво се променя от днес

1 януари 2019 г. Какво се променя от днес

С навлизането в Новата 2019 г. “Трансмедия” припомня какви административни и ценови промени влизат в сила от 1 януари, как те засягат доходите и задълженията на гражданите.

Доходи

През 2019 г. минималната работна заплата ще се увеличи с 9,8% от 510 лв. на 560 лв., ще се стимулира активността на пазара на работната сила, което ще доведе до нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труда, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

Както вече се превърна в традиция, и тази година ще има увеличение на минималната работна заплата. Како и на всички разходи около нея или пряко свързани с нея. Новият размер на минималната работна заплата ще бъде 560 лв.

Респективно минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2019 г. става 510 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 350 лв. на 400 лв.

Осигуряване

Максималният осигурителен доход се увеличава от 2600 лв. на 3000 лв.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се запазва на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74.29 лв.

Хората с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. За хората със степен на увреждане от 50 до 70, 99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв. за 2019 г. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104,40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.

Транспорт

От 1 януари 2019 г. се въвежда в експлоатация електронната винетка. Всички шофьори, които са закупили хартиен винетен стикер, който изтича след 1 януари 2019 г., ще запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на неговия срок.

 

Цени

Цената за първото тримесечие на 2019 г. на природния газ, доставян от държавната компания „Булгаргаз“, се увеличава от 3.51 %. Цената на водата ще поскъпне от 1 януари, като най-сериозен ще е ударът за домакинствата в Ямбол, където цената ще достигне 2.911 лв. с ДДС. За София планираното повишение е около 9.3 % до 2.58 лв. с ДДС. Поскъпване ще има и във Враца (4.51%), Бургас (9.82), Монтана (3.2%), Шумен (3.09), Варна (4.13) и др.

Бизнесът в България обаче се подготвя за ценови шок в първите месеци на 2019 г. Причината е в  във високите цени на електроенергията. В рамките на броени седмици през 2018 г. токът на т. нар. „свободен пазар“ поскъпна с около 350%. А това изправя много производители пред алтернативата фалит или увеличение на цените.

 

Категории Акцент, Пари

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог.