ЕК ще представи докладите за България и Румъния по механизма за наблюдение

ЕК ще представи докладите за България и Румъния по механизма за наблюдение

 

Европейската комисия ще представи днес докладите за напредъка на България и на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Това според предвижданията няма да бъдат последните доклади и мониторингът няма да бъде прекратен. По-вероятно е ЕК да изрази готовност за прекратяването на механизма в досегашния му вид в следващите месеци, ако условията за това бъдат изпълнени. Докладът ще съдържа оценка на изпълнението на препоръките, които комисията отправи през 2017 година. Не се очаква да бъдат направени нови препоръки.

Комисията ще съобщи, че е завършило наблюдението над България по половината показатели. Ще бъде посочено, че нашата страна е изпълнила изискванията за въвеждане на законодателство за независимостта и отчетността на съдебната система; за приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс; за прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, насочена към тежките престъпления, прането на пари, както и към постоянното отнемане на имущество от престъпна дейност.

Очаква се също Европейският парламент да  приеме резолюция, в която ще призове Румъния да не променя законодателството в ущърб на борбата с корупцията.

Утре ЕП ще обсъди необходимостта от въвеждането на общоевропейски механизъм за наблюдение на състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Очаква се евродепутатите да призоват ЕК да изготвя годишни доклади за корупцията в ЕС. ЕП отчита, че комисията вече е предложила занапред отпускането на средства от ЕС да бъде обвързано с върховенството на закона.

„Скоро имахме посещение в Брюксел и там усетихме какви са нагласите. Тук бяха представителите на механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. Общо-взето мисля, че нагласите са положителни или по-скоро по-позитивни, каза представляващият ВСС Боян Магдалинчев по Канал 3.

Той оцени миналогодишния доклад като „изключително позитивен“ и коментира, че „много голяма част от препоръките са изпълнени“.

Спред повечето наблюдатели обаче документът от миналата година е констатирал липсата на съдебна реформа в България и тоталния отказ на държавата да се бори с разяждащата я корупция.

Брюксел за пръв път отправи и много остри критики към Народното събрание за „непрозрачния“ законодателен процес. Напредък беше отчетен по три от общо 17 показателя – правото на магистратите да избират пряко представителите си във Висшия съдебен съвет (ВСС) и борбата с организираната престъпност.

В техническата част на доклада от миналата година се казва, че множеството разследвания срещу високопоставени лица много рядко водят до присъди. А това говори за наличието на „генерален проблем“.

 

 

Категории ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio