Делото за конфликта на интереси при Нели Кордовска ще се реши след края на мандата й във ФГВБ

Делото за конфликта на интереси при Нели Кордовска ще се реши след края на мандата й във ФГВБ

Казусът действала ли е Нели Кордовска в конфликт на интереси, когато ден преди затварянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) като изпълняващ длъжността подуправител на Българска нарадна банка (БНБ) е изтеглила собствения си влог от банката, ще се разреши едва догодина. А тогава мандатът на Кордовска като член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките ще е приключил.

Това става ясно от движението на дело в Административен съд – София, в което Кордовска обжалва решение на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). През май 2018 г., четири години след фалита на КТБ, КПКОНПИ установи, че Кордовска е действала в конфликт на интереси, когато в последния завършен работен ден на банката е изтеглила депозита си. От комисията приемат, че към 19 юни 2014 г. Кордовска е разполагала с пълна и точна информация за състоянието на КТБ.

В проверката си КПКОНПИ констатира, че от 18 юни в КТБ е действала назначена от нея надзорна инспекция. Кордовска е имала достъп до счетоводната и информационната система на банката. Следователно в края на деня на 19 юни, когато е извършено тегленето на 64 195 евро, е била наясно, че КТБ е неплатежоспособна. Знаела е, че на следващия ден БНБ ще заседава за поставянето й под специален надзор. Тази служебна тайна не е била достъпна за останалите вложители в КТБ, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си след 12 юни. Така Кордовска е избегнала неблагоприятните последици от специалния надзор на КТБ и отнемането на лиценза й. Останалите вложители не са имали достъп до парите си следващите 5 месеца, освен това лихвите им са намалени.

От текста на решението на КПКОНПИ се разбира, че комисията е поканила Кордовска на изслушване на 19 март 2015 г. Според защитната теза на адвоката й: „От 12 до 20 юни 2014 г. цяла България се беше изредила да си тегли депозитите от КТБ, включително е известен и фактът, че това теглене на депозити продължи и на 20 юни до момента, в който ръководството на КТБ пусна искане до Централната банка за налагане на процедурата по специален надзор“.

Пред Софийския административен съд Кордовска атакува валидността на решението на КПКОНПИ. Според нейния адвокат в административната преписка по делото липсва протоколът от заседанието на КПКОНПИ, на което е взето решението, и две заповеди. Едната заповед е за назначаването на заместник-председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев за заместващ председателя.

Решението на КПКОНПИ е взето в отсъствието на председателя Пламен Георгиев. Отсъствието на тези документи и собено на протокола от провеждането на засаданието е доста странно и дава осезателни козове на Кордовска да събори в съда решението на КПКОНПИ.

Най-малкото, което отсъствието му осигурява, засега е отлагане на делото за 19 януари 2019 г. А тогава 4-годишният мандат на Кородовска като член на УС на ФГВБ, както и негов зам.-председател, ще е пред изтичане.

Категории Акцент, Пари

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог.