Търговският регистър пак е пред рухване

Търговският регистър пак е пред рухване

Търговският регистър може да спре работа до 20 дни. Причината е липса на достатъчно свободна памет в дисковете за съхранение на данни. Това се разбира от решение на Агенцията по вписванията да обяви обществена поръчка за 190 хил. лева за „надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни“ със 120 терабайта.

Поради спешността на поръчката, от агенцията са изпратили покана за директно договаряне със „Сиенсис“ АД „Ссарм“ ЕООД, „Парафлоу Комуникейшънс“ООД и „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, се вижда от обявлението за поръчката от 12 октомври.

Търговският регистър се срина на 10 август, като 18 дни нито една от функциите му не работеше. След това те поетапно започнаха да бъдат възстановявани. Сривът бе обяснен първоначално с технически причини. Впоследствие министърът на праовсъдиоето Цецка Цачева заподозря атака спрямо сигурността и подаде сигнали в ДАНС и прокуратурата.

В крайна сметка кризата доведе до оставката на шефа на агенцията – Зорница Даскалова.

От съобщението се разбира, че в момента се рабори по надграждането на Търговския и Имотния регистър, към Агенцията по вписанията, като ежедневно се правят архивни и резервни копия на информацията. В ИЦ /Информационен център/ и РИЦ /Резервен информационен център/, има съответно по 30 и 20 терабайта свободна памет, която според обявлението на поръчката е „крайно недосатъчна“, защото всеки ден тя намалява с по 1.5 терабайта.

В случая е необходимо специално да се подчертае, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на възложителя и не може да му бъде вменено във вина“, се казва в съобщението за поръчката.

В него се твърди, че към датата на срива от 10 август възложителят „не е могъл и не е бил длъжен да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респективно, че същото ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство“.

Категории Акцент, Икономика

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio