Доминираните от ВТБ собственици на БТК опитват да преодолеят запорите на КОНПИ

Доминираните от ВТБ собственици на БТК опитват да преодолеят запорите на КОНПИ

Групата собственици на Българската телекомуникационна компания (БТК), която в момента е доминирана от руската банка ВТБ, прави опит да заобиколи запорите, наложени от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

В момента върху 43% от българската компания „Вива Телеком България“, която е едноличен собственика на телекома, има наложен запор от КОНПИ. Той е наложен още от 2015 г. и е част от делата, които държавата води срещу бившия мажоритарен собственик на КТБ Цветан Василев. Преди затварянето на банката Василев беше и мажоритарен собственик на БТК с 43% официален дял и 33%, за които той твърди, че също е притежавал, но номинално са били под контрола на ВТБ.

Сега люксембургското дружество InterV Investment, което е първото извън България по веригата на собственост в БТК иска да увеличи капитала на първото по веригата на собственост у нас „Вива Телеком България“ срещу непарична вноска. Според заявените за вписване в Търговския регистър документи се предлага увеличение на капитала на БТК със само 1000 лв. Но стойността на апортираната сума е 145 700 910 евро. Това е дълг на „Вива Телеком България“ към InterV Investment.

Заявеното увеличение на капитала обаче най-вероятно е само маневра за заобикаляне и „приспиване“ на запора, наложен от дzржавата. С промени в устава на Вива Телеком България се създава Фонд „Резервен“, който ще може да се попълва с вноски от акционерите, печалба и др. Предложението е сегашната вноска на InterV Investment да бъде записана именно там. Вноските във Фонд „Резервен“ обаче също ще могат да се капитализират. Т.е. с решение на Общото събрание парите в новосъздаения Фонд „Резервен“ ще могат да бъдат превърнати в капитал.

В момента капиталът на Вива Телеком България е 251 805 616 лв. Върху него КОНПИ има наложен запор на 43%. Ако обаче се капитализира бъдещият Фонд „Резервен“, капиталът на „Вива Телеком България“ ще се увеличи с близо 300 млн. лв. Съответно запорът на държавата ще бъде размит.

Заявеното вписване е получило отказ от административно лице в Търговския регистър.

Забележителното в тази историята обаче е пълната пасивност на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), която наследи КОНПИ.

Преди една година КОНПИ се включи много активно в оспорване на решение за увеличение на капитала в русенския военен завод „Дунарит“. КОНПИ води дела, възпира по административен ред вписването на решение в Търговския регистър. Изобщо използва цялата си административна мощ. Сега обаче КПКОНПИ е напълно пасивна. И е на път да изгуби един от основните активи, придобиването на които е кредитирано през КТБ.

 

Категории Анализ, Компании, Мнения, ПариЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio