КЗК ще проверява медийния пазар по искане на правителството

КЗК ще проверява медийния пазар по искане на правителството

 

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило искане от министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на културата за образуване на производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в страната. Комисията е решила да се самосезира и да направи проучване в рамките на правомощията си. Това става ясно от съобщение на сайта на КЗК.

Антимонополният орган ще изследва характеристиката, структурата на общия медиен пазар в страната, като за тази цел бъде анализирана дейността на всички видове медии и доставчици на медийни услуги,  участниците в сектора. Сред анализираните ще бъдат печатните медии – вестници, списания и други периодични издания, медиите, разпространявани, чрез електронни съобщителни мрежи, като обществените или търговски електронни медии лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, както и онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

Комисията ще анализира всички релевантни факти и обстоятелства свързани с медийния пазар и установи съществуват ли данни или предпоставки за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на общия медиен пазар, както и на негови подпазари в страната и ако да, какви са причините за това.

КЗК ще установява дали са налице бариери и ако да, от какъв характер са те, за навлизането на нови участници на общия медиен пазар в страната, каква е степента на пазарна концентрация в сектора и каква е динамиката на развитие в него.

Като краен резултат КЗК ще направи изводи и препоръки за състоянието на конкурентната среда в общия медиен пазар и неговите подпазари в страната.

Според Комисията, в писмото на тримата министри не е посочен времеви обхват на анализа, както и не са конкретизирани действия на участници или съществуващи нормативни текстове, пораждащи загриженост или съмнение относно конкурентната среда в сектора.

С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи, браншови организации и участници на съответните пазари.

С оглед значимия обществен интерес, КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на информация и данни във връзка с настоящото производство.

Съобщението на КЗК идва след като ДСП депутатът и влиятелен медиен собственик Делян Пеевски инициира законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Според предложените редакции не само печатните, както е сега по закон, но и издателите на сайтовете, да депозират пред Министерството на културата информация за това кои са действителните собственици.

Предложението на Пеевски предвижда да обявяват и всички приходи, които не са свързани с обичайната дейност – реклама и абонамент, или не са банкови заеми. Това включва основно финансиране от неправителствени организации, дарения и др.

Законът на Пеевски все още не е внесен за разглеждане в медийната комисия в парламента. Внасянето му в Народното събрание обаче предизвика силен обществен интерес и премиерът Бойко Борисов лично предложи, а Министерският съвет одобри създаване на работна група, която да изготви промени в действащото законодателство относно собствеността и финансирането на медиите в страната и тяхното разпространение.

 

Категории Акцент, ИкономикаЕтикети , , , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *