Нов модел за прогнозиране на зърнените цени

Нов модел за прогнозиране на зърнените цени

Моделът функционира чрез симулация на цената на база исторически и текущи стойности на основните определящи я фактори – глобални преходни запаси, котировки на петрола и курс евро/долар

Фондация „ИнтелиАгро“ представи разработвания от нея модел за прогнозиране цените на зърнените пазари по време на форума „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“, организиран от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия.

Цените на международните зърнени пазари през тази година не претърпяха резки колебания, но продължиха плавния си спад и вече са около най-ниските си стойности за последните 10 г. Низходящата тенденция е ясно изразена вече близо три години. В тези условия може би има някакъв резон да се правят предвиждания на база поведението на цените през изминалите няколко тримесечия. В далеч по-динамични времена обаче (какъвто е периодът 2010 – 2012 г. от графиката долу), изпъква необходимостта от проследяване влиянието на фундаменталните показатели в състояние да обърнат за дни нагласите на пазара.