СДС и Остап Бендер от Варна

Поприща

СДС и Остап Бендер от Варна

Публикувано на Категории Акцент Сподели

 

Снимка: Клуб Z

Много често  се случва в живота така, че у нас след като си получил постове и облаги от тях, впоследствие се оттегляш като фактор в обществения живот и намираш тихо пристанище в частния бизнес, берейки плодовете от предходните си поприща.

Такъв е случаят с Юлиян Гендов – бивш юрисконсулт на районно кметство във Варна, бивш член на ръководството на СДС – Варна,, бивш общински съветник, бивш член на екипа на печалноизвестния Добрин Митев, бивш заместник-областен управител, член на Епархийския съвет на Варненската и Великопреславска митрополия  и т.н.

Юлиян Гендов е собственик на дружеството „Генком“ и едноличния търговец със същото име. Той е съдружник в още три фирми и участва в управлението на общо 11 компании и сдружения. В епархийския съвет на Варненската и Великопреславска митрополия той е експерт в управленеието и разпореждането с недвижими имоти.

 

История първа

През 2001 година, с Разпореждане № 17/10.04.2001 година на Министерски съвет, Гендов учредява своето акционерно дружество с капитала на частни и държавни акционери, не без помощта на кмета на Варна тогава – Христо Кирчев. Кръщава го „Транзитна търговска зона“ АД, играеща ролята на известните антропозитни складове по света. Държавата участва като учредител с непарична вноска – право на собственост върху 100 дка във Варна –  недвижим имот – частна държавна собственост в“Островна зона“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 500 000 лв. Управлението върху държавните акции се осъществява от  Министерството на финансите /МФ/. Дружеството от създаването си не е променяло предмета си на дейност, но с избирането на варненеца Данаил Папапзов за Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/,  Гендов решава, че трябва да промени органа, който упражнява правата на държавата в капитала на Транзитната зона от МФ на МТИТС. Като мотиви за промяната Гендов изтъква, че не развива безмитна търговия, а логистика и транспортни услуги. МТИТС щяло да му помогне „за еврофинансиране и намиране на потенциални инвеститори за подпомагане развитието на дружеството.“

С разпореждане № 4 от 21 май 2014 година, Министерския съвет разпорежда промяна на органа, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Транзитна търговска зона“ АД- гр. Варна, от министъра на финансите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По този повод, всички финансови активи по баланса и оборотната ведомост се прехвърлят от едното към другото министерство.

 

 

История втора

На 15 февруари 2016 г., Гендов като същий Остап Бендер, вече се моли на МТИТС да продаде недвижим имот, който е на министерството като част от територията на „Транзитна търговска зона“ АД- гр. Варна. От МТИТС му отговарят, че по устав, разпоредителни действия следва да са свързани „изключително и единствено по изпълнение на инвестиционната стратегия“, а в искането си Гендов и Съвета на директорите не уточняват каква е точно инвестиционната стратегия и по какъв начин изпълнението й е свързано с продажбата на този имот и други юридически неуточнени неща. Освен това, се играе с пазарната оценката на имота и ликвидната стойност, които не са в търговски интерес на дружеството. От министерстто не се съгласяват и с искането на Гендов половината от приходите от продажбата да се ползват за изплащане на дивидент, тъй като дивидентите на акционерите се разпределят от печалбата на дружеството, а не от цената, получена от продажбата на имоти и други приходи. Търговския закон също регламентира и изплащането на дивиденти следпокриване загубите от предходни години след решение на общото събрание. Министерството уточнява и че описанието на имота в искането на Гендов е направено неточно – веднъж е „запустяла площ без инфраструктура и не е свързан с останалата територия на Транзината зона, а втори път оценителят описва имота като апетитен и добър. Накрая, МТИТС отказва предложението за продажбата на имота като „не е достатъчно аргументирано и икономически обосновано“. Следва молба от Юлиян Гендов за повторно преразглеждане на становището от МТИТС, което остава без промяна от страна на министерството. Явно това довежда Юлиян Гендов до ново искане – въпреки, че предмета на дейност на „Транзитна търговска зона“ АД- гр. Варна не е променян, Гендов решава, че ще смени органа на упражняване правата на държавата в капитала на дружеството му.

 

История трета, идентичен сценарий с история първа

Явно че на Гендов не са  му се помагали от МТИТС, след като само след две години, Юлиян Гендов изведнъж решава, че предметът на дейността му няма нищо общо с Министерството на транспорта, а касае Министерството на икономиката и лично министър Божидар Лукарски – колега по политическа линия – СДС.

Гендов отново се моли да се прехвърли държавния дял от едното към другото министерство като собственик като предварително всичко е уговорено с Лукарски по седесарска линия. С Разпореждане № 3 от 04.11.2016 г. /забележете, между първия и втория тур на президентските избори/, Министерския съвет променя органа, който упражнява правата на държавата в капитала на „Транзитна търговска зона“ АД – Варна от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на министъра на икономиката. Както вече е известно по-горе, процедурата се повтаря по отношение на прехвърлянето и вписването където трябва. Като мотив тук Гендов изтъква, че отрасловата компетинтност е на министъра на икономиката. Нищо, че предмета на дейност не е променяна.

Но, всъщност, главната причина е, че Гендов е пуснал в ход процедура за апортиране на държавното участие в капитала на „Транзитна търговска зона“ АД в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Проведени са всички необходими разговори, договорки и уговорки. Всичко е под контрол. В „Национална компания индустриални зони“ ЕАД е и Божидар Лукарски. Или, казано с думи прости – явно, че държавните дялове ще отидат в нечии ръце.

Обаче – греда – вече Лукарски е в оставка – как ли ще протекат последващите действия в тази ситуация?

 

История четвърта

 

Последното писмо на Юлиян Гендов до МТИТС, преди да се раздели с министерството, подписано не от него като член на Съвета на директорите, а от Изпълнителния директор на „Транзитна търговска зона“ АД – Милен Градев, представлява уведомление до министерството, като собственик на акции, да закупи съразмерен дял на притежаваните брой акции, тъй като е постъпила молба за прехвърляне на акции от акционерът „Интерактив Бизнес Партнерс“ АД в полза на, забележете, неговата фирма „Генком“ ЕООД. Министерството отново напомнят за пропуските на „Транзитна търговска зона“ АД и процедури, съгласно Устава.

 

Междувременно, вече е реалната промяната на органа, упражняващ правата на държавата – Министерство на икономиката, където всичко, което е поискал Юлиян Гендов може и да се случи. Може ли?

Тепърва ще видим дали прокуратурата ще се занимава с действията на Божидар Лукарски, защото няма да е никак чудно, ако настоящият лидер на СДС потъне в подвижните пясъци на Варенската безмитна зона!

Категории Акцент

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *