БНБ за банките: всичко е прекрасно, спете спокойно

Тестове без стресове

БНБ за банките: всичко е прекрасно, спете спокойно

Само Първа инвестиционна банка и Инвест банк са с предписания за увеличение на капитала, преструктуриране на кредитните портфейли и разпродажба на активи

Публикувано на Категории Финанси Сподели

Дълго чаканите резултати от стрес тестовете на българските банки показаха неочаквано розова картина. Само две банки имат предписания за мерки, с които да укрепят капитала и да подобрят капиталовата си адекватност – Първа инвестиционна банка и Инвест банк.

Според обявените от Българската народна банка резултати от прегледа на активите на банките в страната общата оценка за необходимост от корекция на активите е в размер на 665 млн. лв. Това е  1.3% от рисково претеглените активи и 0.8% от общите активи. Тази обезценка трябва  да бъде отразена във финансовите отчети на банките към 31 декември 2016 г.

Общата корекция от прегледа на активите  се състои от:

 • 474.9 млн. лв., произтичащи от 397 случая в размер на 3.7 млрд. лв. от обслужвани експозиции (7.14% от рисково претеглените активи), прекласифицирани като необслужвани експозиции;
 • 92.6 млн. лв., произтичащи от портфейли от жилищни ипотечни кредити;
 • 56.5 млн. лв., произтичащи от корпоративния сегмент и от други кредити за домакинства, където банки не са приложили модели за възникнали, но нерегистрирани загуби, и модели за колективно провизиране;
 • 41.2 млн. лв. от преоценка на придобити активи.

Че резултатите от тестовете ще са изненадващо положителни, се разбра още в четвъртък от изявлението на гуверньора на БНБ Димитър Радев. В него управителят на централната банка обяви общите резултати и изводи от тестовете. В изявлението си Радев посочи, че “банковата система на страната е стабилна.” За още по-голямо спокойствие Радев добави, че “основният показател за финансова устойчивост на банките, измерен като съотношение между базов собствен капитал и рисково претеглени активи, е значително над минималните регулаторни изисквания на системно ниво, а също така и над средните равнища за европейските банки, отчетени при наскоро приключилия европейски стрес тест.”

 Този показател, след корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите, възлиза на 18.9% при регулаторен минимум от 4.5%. Стрес тестът показва, че ако актуалните макроикономически прогнози до 2018 г. се материализират, този показател допълнително ще се подобри до 22.2%. В случай на дълбока икономическа криза, която според БНБ е малко вероятна, този показател би се понижил до 14.4%. За европейските банки данните са значително по-ниски и възлизат съответно на 13.9 и 9.4%. Това дава правото на Радев да заключи, че, “капиталовата позиция на нашите банки на системно ниво е стабилна с възможност да абсорбира шокове при неблагоприятни пазарни условия.”

Индивидуалните резултати на две от банките, които се очакваха с най-голям интерес –  Първа инвестиционна банка и Инвест банк малко поразмиват розовата картина за състоянието сектора. След проведените оценки капиталовата адекватност на ПИБ се понижава драматично и от 14.7% в края на 2015 г. се понижава на 8.7%, което е само с 0.7 процентни пункта над законовото изискване. CET1 съотношението пък спада двойно и вече е 5.0% при минимално изискване от 5.0%. Банката е получива предписание да увеличи капитала си до април 2017 г., да “интензифицира процеса по продажба на активите, придобити като обезпечение” и “продължи да диверсифицира и намалява риска в своя портфейл”.

Подобни са предписанията и към банката на Петя Славова – Инвест банк. Освен увеличение на капитала и капитализиране на печалбата там са предписани и редица други мерки. Сред тях са:

 • Намаляване на рисковите експозиции и въвеждане на план за възстановяване на кредитния портфейл
 • Месечен контрол и отчетност по прилагането на детайлизирания план за възстановяване на кредитния портфейл – корпоративни клиенти, граждани и домакинства и съдебни вземания
 • – Намаляване на административните разходи
 • Продажба на активи, придобити от обезпечения – Планира се структурирането на специално звено, което ще е директно ангажирано с управлението и продажбата на активи, придобити като обезпечения. За следващите 2 години се очаква продажбата на активи в размер на 70 милиона лева.
 • Разработване на вътрешен модел за колективно провизиране

Един от основните  изводи от прегледа на активите на банките е, че според БНБ резултатите от не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници.

Това пък накара финансовият министър Владислав Горанов да обяви, че държавните средства, заделени от правителството като буфер в случай на нужда да се подкрепи някоя от банките в България, ще се използват за погасяване на държавен дълг.

В свое изявлени Горанов каза: “Като министър на финансите за мен е от огромно значение, че резултатите показват, че не е необходимо ангажирането на публичен ресурс за подкрепа на стабилността, ликвидността и доверието в нито една банка. Заделеният от правителството фискален буфер, който служеше като потенциална застраховка за запазване на стабилността на банковата система, ще бъде използван за плащания по дългови падежи, с което отпада нуждата от рефинансирането им с нов дълг.”

Категории Финанси

3 коментара към “БНБ за банките: всичко е прекрасно, спете спокойно”

 1. Ами от всичко казано тук се вижда, че проблеми в банковата система няма. Има отправени препоръки към две банки и срок за тяхното изпълнение. Нищо сензационно или обезпокоително.

 2. Добре е, че не всичко и навсякъде е розово, защото щеше да е доста съмнително, но все пак оценката на БНБ за стабилност е успокояваща, можеше сега да е някакъв ужас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *