Кога се препоръчва PET/CT скенер

Диагностика

Кога се препоръчва PET/CT скенер

Изотопи подпомагат лечебната стратегия

Днес, в основата на различни диагностични изследвания стои радиоактивният разпад на въведени в тялото изотопи. Това са нестабилни форми на даден химичен елемент, отделящи лъчение.  Те влизат в състава на т.нар. радиофармацевтици (комбинация от радиоактивно вещество и  помощно химично съединение). Радиофармацевтикът се въвежда в човешкия организъм, а след това се натрупва селективно в изследваните органи. Изобразяването на това явление се нарича

сцинтиграфия

Тя показва степента и скоростта на натрупване и елиминиране на радиофармацевтика, както и разпределението му в органите. По тези данни се определя функцията и обмяната на изследваните телесни структури.

Другият, вече класически начин за диагностика е чрез компютър томограф (скенер)

При него се използват рентгенови лъчи, които преминават през тялото на пациента, улавят се от стоящия от другата страна детектор и така се изгражда образ на органи или анатомични зони. Правят се  множество рентгенови изображения на даден обект, заснети от различни ъгли. След това с помощта на компютърна обработка се получава триизмерно изображение.

С първия метод – сцинтиграфията, се получава ранна, функционална диагностика  с висока чувствителност, а чрез компютърната томография се виждат анатомичните образи на телесните структури. Ако при даден пациент  не са ясни  или са противоречиви данните от тези изследвания, се прилага

т.нар. хибриден подход

или смесена (мултимодална) диагностика.Тя се извършва с помощта на  съвременна апаратура – PET/CT скенер. Голямото предимство на хибридния метод е, че съчетава възможностите на сцинтиграфското и компютъртомографското изследване. Най-общо казано, съчетават се два образа – сцинтиграфския и рентгеновия, което позволява  да се определи съвсем точно мястото на болестта и характера на увреждането. Най-новият хибриден метод – PET/CT (позитронно-емисионна томография) се  ползва главно при  онкологични заболявания. Диагностиката е сравнително бърза –

отнема около 16-20 минути

Чрез нея се определя стадия на болестта и може да се прецени до каква степен са резултатни приложените до момента целебни средства и дали се налага подмяната им. Това позволява да се изгради по-добра стратегия на лечението. Основно позитронно-емисионната томография се прилага на пациенти с карцином на белия дроб или на гърдата, хора със злокачествено заболяване на кожата, когато вече има съмнение за метастази – т.е. допълнителни огнища на рака. Също – при тумори на стомаха, червата, черния дроб, задстомашната жлеза. Трябва да се има предвид, че за PET/CT има много точни показания. Например, не всички видове тумори могат да натрупват в себе си  определен вид радиофармацевтик. Така че е задължително изследването да се препоръчва от лекар.

Категории Консулт

Автор: Ваня Шипочлиева

Д-р Ваня Шипочлиева, д.м. е завършила медицина във ВМИ  - София и журналистика в СУ "Св. Климент Охридски". Придобила е специалност по социална медицина и организация на здравеопазването. Защитила е дисертация за ролята на медиите в процеса на здравната реформа. Автор е на стотици публикации в научни и популярни издания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *