Европейските лидери гласуват стратегията за BREXIT

Лидерите на държавите членки на Европейския съюз (без Великобритания) се съберат днес, за да приемат стратегия за BREXIT. България е представлявана от президента Румен Радев. За всички страни трябва да е ясно, че Европа и Велкобритания няма да обсъждат бъдещите си отношения, преди да са…