Фармацевтичната индустрия е спонсорирала български лекари с 24 млн. лв. през 2016 г.

Фармацевтичната индустрия е спонсорирала български лекари с 24 млн. лв. през 2016 г. – главно за участието им в медицински конгреси, лекции, консултации и др. Спонсорството на индустрията към лекари и медицински организации бележи ръст от около 3 млн. лева спрямо 2015 г, като нараства…