Или нормални правила, или money for nothing

Всяка година университетите обявяват незаети места. И процентът всяка година расте. Дори за най-престижните (в миналото) специалности вече има трето класиране. Тази устойчива тенденция като че ли не се забелязва от министерството на образованието. Или ако се забелязва, няма адекватна политика. Има цели структури, дирекции,…

Британски студенти не искат „белите“ философи Платон и Кант

  За тях казват, че са „Отците-основатели“ на Западната философия, чиито идеи са в основата на цивилизованото общество.     Студентите в един престижен университет в Лондон обаче искат фигури като Платон, Декарт и Имануел Кант да бъдат в голяма степен изхвърлени от учебните планове,…