Българите празнуват 141 години от Освобождението

На 3 март българите честват националния си празник – Деня на Освобождението. На тази дата преди 141 г. Русия и Турция подписват Сан-Стефанския мирен договор. 3 март е определен за национален празник с Указ 236 на Държавния съвет от 27 февруари 1990 г. и с…