Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет

Сметна палата изразява отказ за заверка на финансовия отчет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Това става ясно от публикувания от контролния орган одитен документ. Според него Сметна палата изразява становище, че поради съществеността на отклоненията описани в доклада, годишният финансов отчет…