Културната и научната дипломация

  Както вече бе съобщено от „Студия Трансмедия“, на 25 и 26 ноември 2016 г. в София се проведе учредителната академична проява на Софийския форум за културна и научна дипломация. Проявата бе организирана от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към СУ “Св. Кл. Охридски”…