Близо 50 населени места в Северозападна България с 9000 жители са без транспорт

  До 48 населени места с общо 8 754 жители в Северозападния район в България не е осигурен обществен транспорт. За други 43 населени места с 6 878 жители има транспортни връзки под 5 дни в седмицата, което затруднява достъпа до работа, административни, здравни и…

Най-кратко се живее в Северозапада

Най-кратък живот в България имат жителите на Северозапада. Това показват данни на Националния статистически институт. Според тях очакваната средната продължителност на живота за периода 2014 – 2016 г. в областите Видин и Монтана е 72.6 години, а във Враца – 72.8. Трите области формират българския…