Измерване на глупостта

Всяка работа се разтегля дотолкова, че да запълни времето, предоставено за извършването ѝ.                                                                                                                           Паркинсън   Веселин Кандимиров Напоследък из социалните медии се върти едно начинание с горното подзаглавие, но без въпросителната накрая. Стигнало е чак до Европейския парламент, където се подкрепя от популистки настроени…