50% от работещите у нас не знаят чужди езици

50.5% от работещите българи не знаят нито един чужд езику сочи изследване  на Евростат. То е посветено на използването на чужди езици сред хората в трудоспособна възраст в ЕС между 25 и 64 г. Българите в посочения възрастов диапазон, които ползват поне един чужд език,…