Пакетът „Мобилност“ бе приет скоростно от Европарламента

  Пакетът „Мобилност 1“ бе гласуван в Европарламента с мнозинство близо две трети от депутатите. Първоначално започна гласуване една по една на внесените 1300 поправки, но след като се стигна до 263-ти номер заместник председателят от Германия Райнер Виланд, който водеше заседанието, предложи на депутатите…