Почти половината българи винят държавата за проблемите си

  Морал, закон, обществено мнение, държава, религия – основни възможни авторитети, които регулират отношенията в едно общество. Изследване на „Галъп интернешънъл“ провери какво е най-общо мисленето на българите към тях 30 години от началото на демократичните промени у нас. Българите в немалка степен са склонни…