Съдиите провеждат Общо събрание за избор на членове на ВСС

Съдиите провеждат Общо събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на магистратите. Право да участват в него имат 2237 съдии. Те ще гласуват за 27 кандидати от различни нива на органите на съдебната власт. Общото събрание се провежда в две последователни…