НСИ: Близо 31% от българите са икономически неактивни

  30.8% от населението на възраст между 15 и 64 години е икономически неактивно. Коефициентът на икономическа активност е 69.2%, което е с 0.9 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Коефициентът на безработица е 6.9%, или с 1.7 процентни пункта…